วันที่16 มกราคม 2561นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี ภายในงานมีการมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีในดวงใจและครูดีไม่มีอบายมุขเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม