วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสนีย์ สำราญสุข ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ในการนี้ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก