เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่6 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่6 “เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยและทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น