วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้นำนักเรียนจำนวน 43 คน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ปราสาทสัจธรรม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี