วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัมพล บุญชอบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 373 คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความภาคภูมิใจของนักเรียนและคณะครู