วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในงานมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานมาไหว้ครูเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้และเป็นคนดี