วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพล บุญชอบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งศุขลาคัพ” ครั้งที่ 2 รุ่นยุวชน เยาวชน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นรวม 44 ทีม