วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับพื้นฐานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่รัดับชั้น ม.1 ม.4 และนักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันและรับทราบข้อปฏิบัติของโรงเรียน