วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “ทุ่งศุขลาเกมส์” ครั้งที่ 41 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”