เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเรียบร้อยดี