วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ทั้ง 4 ท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และได้ให้โอวาทแก่ครูบรรจุใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน