ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยการนำของหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการใหม่ ท่านผู้อำนวยการเสนีย์ สำราญสุขมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ในการนี้ผู้อำนวยการได้ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล