เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับชุมชนห้วยเล็ก ได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดเนินบุญญาราม เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในกิจกรรมระหว่างจำพรรษา