เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับมอบลูกวอลเลย์บอลจำนวน 20 ลูกและหนังสือแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์จากตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนและด้านกีฬาให้แก่นักเรียน