img_5685

เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณุครู ตลอดทั้งนักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้พร้อมใจกันร่วมทำบุญกฐิน ประจำปี 2559 ณ วัดเนินบุญญาราม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี