โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”ร่วมจัดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่๙ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท