เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 และในงานดังกล่าวดร. คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” สำหรับโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ