โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์ได้เข้าร่วมการจัดสถานที่นิทรรศการ “เส้น สาย ลาย สี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1-2 เมษายน 2562 วันคล้านวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสุขภาพแหลมฉบัง. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี