วันที่ 18 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ S-TECH OPEN HOUSE 2017 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา จ.ชลบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน S-tech Dancers รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Adobe Photoshop และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Speech Contest ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการจำหน่ายอาหารของนักศึกษา