วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 และพิธีเข้าประจำกองประดับอินทธนูลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและแสดงถึงความเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์