เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แดพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีนักเรียน จำนวน 1200 คน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูร่วมกันถวายพระพรกันบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรหน้าบริเวณ สนามเทศบาลแหลมฉบังด้วย