เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”