IMG_6832

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนร่วมพิธีถวายพระพรในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และร่วมตักบาตรในตอนเช้า ตอนกลางคืนจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนสาธารณเทศบาลแหลมฉบัง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง