124

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีการประกอบพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักคณะศิษย์เก่าที่ได้มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ในงานมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง