เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต จำนวน 173 คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งการทดลอง การประดิษฐ์ การเรียนรู้เทคโนโลยีในโลกอนาคต และร่วมเล่นเกมต่างๆ อย่างสนุกสนาน