วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ระดับชั้น ตรี โท และเอก โดยมีพระครูอาทรพัฒนาภิรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา เป็นประธานสนามสอบ และนายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” คณะครูและบุคลกรเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสอบครั้งนี้ โดยการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ระดับ ตรี โท และเอก รวมทั้งสิ้น 544 คน