img_6601

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้ นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559 ประจำตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี