เกณฑ์การสมัครสอบครูขั้นวิฤตโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ “