วันที่ 1สิงหาคม 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-แดนเซอร์ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ณ ศูนย์การค้ารอยัลการเด้น พลาซ่าพัทยา