วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน โคฟเวอร์แดนซ์คอนเทส2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียน บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2