วันที่ 4 กันยายน 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำคณะงานหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และคณะจัดงานทวิศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท่านศึกษาธิการภาค 9 ท่านศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมและได้รับคำชื่นชมและให้กำลังใจในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบของจังหวัดต่อไป