เชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทุ่งสุขลาคัพต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลอาคาร อบจ. โรงเรียนทุ่งศุขาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ตำบลทุ่งสุขขา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การแข่งขันแบ่งเป็นสองประเภ
1. ประเภทบุคคลทั่วไป แข่งขันวันที่ 14 – 15 มกราคม 2560
2. ประเภท นักเรียนแข่งขันวันที่ 17 – 20 มกราคม 2560