วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” คณะครูและนักเรียน ร่วมด้วยหน่วยงานต่างๆ ชุมชน และศิษย์เก่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียน กิจกรรมภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์