เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน 2559 งานแนะแนวได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนวัดมโนรม อำศรีราชา จังหวัดชลบุรี บรรยากาศสนุกสนาน ได้การตอบรับดีจากนักเรียน และขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดมโนรม ที่อำนวยความสะดวกให้กับทางโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยาฯ ได้เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียน