เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คุณอำพล บุญชอบ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ นาวิน มัตนาวี ในโอกาสที่ได้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเภาทอง สพป.2 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี