วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวนำนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน เข้าร่วมโครงการสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยระบบ TCAS สำหรับครูแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี