โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด ทั้งชาย และหญิง เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที 1-4 คุณสมบัติของนักกีฬา นิสัยดี มีสัมมาคารวะ เน้นเรียน ขยันฝึกซ้อม