โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 2562 และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก แข่งขันระดับประเทศที่จังหวันครศรีธรรมราช
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว