โรงเรียนทุ่งศุขลพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
วันเสาร์ที่ 13.มกราคม 2561 นางสาวบุษณี เท่งเจียว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาทและอุปกรณ์วาดภาพ
จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ Thaioil painting competition หัวข้อ “ไทยออยล์ในมุมมองของฉัน “ ระดับ ม.ปลาย ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ไทยออยล์ ครูผู้ฝึกสอนครูอนุชา ภูชนะศรีและครูจิรายุทธ คงศักดิ์