IMG_6085

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้พานักเรียนไปถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเนินบุญญาราม