img_6375

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  ขอขอบคุณทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้น 2 เครื่อง และเงินเพื่อสนับสนุนลานกีฬาเพื่อสุขภาพมูลค่า 300,000 บาท #เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ