เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ในการรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อครั้งเรียนหนังสือ