สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

Category Archives

Archive of posts published in the category: ข่าวกิจกรรม
ต.ค.
23

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

     เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2560 นายณรงค์ กิตติ…

ต.ค.
7

ระเบียบการรับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2561 มาแล้ว!!!

ระเบียบการ รับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2…

ต.ค.
7

ค้นหามหาวิทยาลัยการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ต้องการรู้ วันและเวลาในการรับนิส…

ก.ย.
30

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” …

ก.ย.
30

รับบริจาควอลเลย์บอล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติว…

ก.ย.
22

การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ทพ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสถานศึกษาสีขาว ของฝ่ายกิจการนักเรียน…

ก.ย.
22

ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ดร. วิจาร…

ก.ย.
13

มหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง …

ก.ย.
12

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 นายณรงค์ กิตติ…