• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

นิทรรศการวันตรุษจีน


ในวันพุธที่  10   กุมภาพันธ์  2564   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีน  และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิ การชมบอร์ดนิทรรศการ  การตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน  และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาภาษาจีน