• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564โปรดอ่านประกาศโรงเรียนและทำความเข้าใจข้อกำหนดพร้อมทั้งดำเนินการส่งเอกสารให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในรอบนักเรียนโรงเรียนเดิมนี้และที่สำคัญการยื่นใบสมัครรอบ ม.3 โรงเรียนเดิมนี้นักเรียนต้องเตรียมเอกสารการรับสมัครให้ครบ ได้แก่

1. ใบสมัคร ( สามารถรับได้ที่ห้องวิชาการ )

2. สำเนา ปพ.1 ( สั่งพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ SGS เลือก ปพ.1 พิมพ์ทั้ง 2 หน้า )

3. รูปถ่ายนักเรียน นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป เพื่อใช้ติดใบสมัคร

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมเขียนข้อความตามที่กำหนด

เพื่อยืนยันการรับทราบแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกหมายเหตุ

***กำหนดการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ทั้งระดันชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 จะรับสมัครช่วง 24-28 เมษายน 2564 ให้รอติดตามจากหน้าเพจไว้ครับจะมีกำหนดการมาในเร็วๆนี้แน่นอน

ตัวอย่างการเขียนข้อความตามที่กำหนดในสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง