• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ร่วมกับวัดเนินบุญญาราม รวมทั้งคณะสงฆ์ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลแหลมฉบัง ตำบลบึงและตำบลบ่อวิน ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์