• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด แก่ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวนทั้งหมด 101 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”