• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเเละฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีการรณรงค์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงเเละฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน จากงานป้องกันเเละควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเเหลมฉบัง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563