• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

พิธีเปิดอุทยานวรรณคดีไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พิธีเปิดอุทยานวรรณคดีไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00 น. นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานวรรณคดีไทย พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เเละถ่ายรูปร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย