• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563วันที่ 2สิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19